Asfyxie
- Alle informatie over asfyxie

Wanneer tijdens de geboorte de baby zuurstofgebrek heeft is er sprake van asfyxie. De gevolgen van asfyxie zijn voornamelijk hersenschade en bij ernstige asfyxie kan dit zelfs leiden tot een coma

Definitie Asfyxie:
1. Verstikkingsgevaar als gevolg van het ophouden van voldoende aanvoer van zuurstof naar weefsel(s).
2. Verstikking.
3. Stilstand van de pols.
4. Ademhalingsstoring.

Perinatale asfyxie, zuurstof tekort bij geboorte babyAsfyxie, ook wel perinatale asfyxie genoemd, is een medische term voor het gebrek aan zuurstof van de baby vlak voor, tijdens of na de geboorte. Asfyxie komt ongeveer bij twee tot tien van de duizend baby's voor en het komt het vaakst voor bij te vroeg geboren baby's. Er sterven jaarlijks ongeveer 900.000 babys ten gevolge van asfyxie. Wanneer de baby tijdens de geboorte te lang te weinig zuurstof krijgt, kan dit tot erge schade leiden. De schade die tijdens asfyxie opgelopen wordt is vaak in de hersenen maar het kan ook andere organen aantasten.

Er zijn meerdere manieren waardoor er asfyxie op kan treden tijdens de geboorte van een baby. Een snelle daling van de bloeddruk van de moeder tijdens de geboorte kan er voor zorgen dat er een te lage bloedcirculatie is in de baby waardoor de baby te weinig zuurstof krijgt. Ook zijn er andere factoren die er voor kunnen zorgen dat de baby te weinig bloed van de moeder krijgt. Op het moment van de geboorte kan er ook asfyxie optreden bij de baby. Bijvoorbeeld als de navelstreng bekneld komt te zitten, kan zuurstofrijk bloed van de moeder niet bij de baby worden afgeleverd en krijgt de baby onvoldoende zuurstof. Zelfs na de geboorte kan er sprake zijn van asfyxie, wanneer de baby moeite heeft om zelfstandig adem te halen. Ook op deze manier krijgt de baby te weinig zuurstof en dient er zo snel mogelijk gehandeld te worden om het kind van zuurstof te voorzien.

De gevolgen van asfyxie kunnen enorm zijn en de ernst van de schade is afhankelijk van de tijd van het zuurstof gebrek, maar ook de mate van zuurstof gebrek. Tijdens asfyxie is de zuurstofspanning in het bloed verlaagt. Het lichaam reageert hier op door eerst de vitale organen zoals de hersenen en het hart nog van genoeg zuurstof te voorzien. De consequentie is dat organen als de lever, nieren en bijvoorbeeld darmen minder zuurstof krijgen. Als dit te lang duurt zullen het hart en de hersenen ook minder zuurstof krijgen. De gevolgen van asfyxie kunnen dan ook in alle verschillende organen gevonden worden, maar de meest voorkomende symptomen van asphxie zijn in de hersenen. De hersenen zijn het gevoeligst voor gebrek aan zuurstof en zullen het eerst afsterven. Dit kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de baby, op zowel mentaal en intellectueel gebied als op fysiek gebied. Dit hangt af van plek van schade in de hersenen.

Ga nu verder naar de oorzaak van asfyxie.

Copyright © 2005-2016. Asfyxie.nl